“Latvijas humusvielu institūts” (LHVI) ir izveidots 2009.gadā ar mērķi izstrādāt un realizēt inovatīvas tehnoloģijas, ražot saudzīgus pret dabu, efektīvus un kvalitatīvus humusvielas saturošus produktus.
  Mūsu mērķi

Balstoties uz Latvijas un pasaules zinātnieku pētījumiem, jaunākajām tehnoloģijām un patērētāju vajadzībām, izstrādāt, ražot un piedāvāt patērētājiem augstas kvalitātes dabai draudzīgus produktus.

Pamatojoties uz zinātnieku pētniecības datiem par humusvielu nozīmi svarīgos augu un dzīvnieku dzīvības procesos un pielietojot inovatīvas tehnoloģijas humusvielu ieguvei, „Latvijas humusvielu institūts” izstrādāja humusvielas saturošus
Humate Green OK produktus, kuri pielietojami lauksaimniecībā – augļkopībā, dārzkopībā, dārzeņkopībā, graudkopībā, kā arī augsnes ielabošanai.

2010.gadā LHVI izveidoja savu ražotni un uzsāka produktu ar tirdzniecības zīmi
Humate Green OK ražošanu un tirdzniecību. Apstrādājot kūdru ar kavitācijas metodi ir izdevies panākt, ka produktā Humate Green OK humusvielas ir ne mazāk kā 20g/l. Plānotais šī produkta ražošanas apjoms ir vismaz 1000 tonnas gadā.

Pašlaik „Latvijas humusvielu institūta” pētījumi un produktu izstrāde ir vērsta uz lauksaimniecisko izmantošanu. Ar mērķi noteikt produkta
Humate Green OK bioloģisko efektivitāti, sadarbībā ar Latvijas zinātniski pētnieciskām organizācijām ir veikti vairāki pētījumi, kuru rezultāti apstiprināja, ka produktam Humate Green OK piemīt bioloģiskā aktivitāte, tas nesatur patogēno mikrofloru un produktam ir praktisks pielietojums lauksaimniecībā.

Patlaban Latvijas humusvielu institūts ir uzsācis pētīt iespējas pielietot humusvielas kosmētikas līdzekļu un celtniecības materiālu ražošanā. Ņemot vērā ražošanas jaudu iespējas, LHVI ir plānojis nākotnē pievērsties humusvielu izmantošanas iespēju izpētei arī citās nozarēs, tādās kā lopkopība, veterinārija, teritoriju rekultivācija u.c. Tāpēc aicinām uz sadarbību partnerus gan humusvielu izmantošanas izpētes jomā, gan jaunu tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā, gan arī biznesa sadarbības veidošanā.
Adrese: Brīvības iela 144,
Rīga, LV-1012, Latvija
Birojs: +371 29140290
Pārdošanas
nodaļa:
+371 26484994
E-pasts: info@greenok.lv
© 2011 SIA «Latvijas humusvielu institūts»   I   Design E2