Läti humiinainete instituut (LHVI) oli rajatud 2009 aastal innovaatiliste tehnoloogiate arendamiseks ja kasutamiseks, et toota loodussõbralike efektiivseid ja kvaliteetseid produkte, mis sisaldavad humiinaineid.

Meie siht Tuginedes Läti ja rahvusvaheliste teadusuuringutele ja kõrgtehnoloogiale, samuti lähtuvalt klientide vajadustest, arendada, toota ja pakkuda tarbijatele kvaliteetseid keskkonnasõbralikke tooteid.

Kasutades innovaatilisi tehnoloogiaid on Läti humiinainete instituud tootnud humiinaineid sisaldavaid produkte
Humate Green OK, mida kasutatakse põllumajanduses, aianduses, köögiviljakasvatuses, teraviljakasvatuses, ja samuti mullaviljakuse parandamiseks.

2010 aastal LHVI oli loonud oma toodet, ning turustab selle brändiga
Humate Green OK. Turba töödeldus kavitatsiooni meetodiga andis võimalust toota bioloogiliselt aktiivset produkti Humate Green OK humiinainete sisaldusega mitte vähem kui 20g/l.

Praegusel ajal Läti humiinainete instituudi teadus- ja arendusuuringud on keskendunud produkti kasutamisele põllumajanduses. On läbi viidud mitmeid uuringuid, mis tõestasid, et
Humate Green OK preparaat on bioloogiliselt aktiivne ja ei sisalda patogeenset mikrofloorati ja on valmis põllumajaduses kasutamiseks.

Tänapäeval hakkas Läti humiinainete instituut uurima humiinainete kasutamistvõimalust kosmeetikas ja ehitusmaterjalides. Seoses võimu kasvuga LHVI plaanib tulevikus keskenduda humiinainete kasutamisele teistes valdkondades, sellistes nagu loomakasvatus, veterinaaria, maaparandus jne. LHVI otsib uusi partnereid, nii kui humiinainete uurimis ja uute tehnoloogiate arendamis valdkonnas, ning ka müügi valdkonnas.
 
 
 
 
 
Address: Brivibas Str. 144,
Riga, LV-1012, Latvia
Office: +371 29140290
Sales: +371 26484994
E-mail: info@greenok.lv
© 2011 SIA «Latvijas humusvielu institūts»   I   Design E2