Eesmärgiks on kindlaks määrata Humate Green OK toote efektiivsust, koos Läti teadusasutustega on läbi viidud mitmeid uuringuid:
  Koostöös Läti Ülikooli rahvusvahelise depositooriumiga (International Depositary Authority The Microbial Strain Collection of Latvia, University of Latvia) on tehtud Humate Green O toote mikrobioloogiline uuring ja identifitseeritud tema koostises mikroorganisme.
The results of research: Identification of microorganisms in the preparation Humate Green OK of humic substances
  Koostöös taimegeneetika laboriga Läti Ülikooli bioloogia Instituudi (Laboratory of Plant Genetics of Institute of Biology, University of Latvia) ja Läti ühiskonna geneetikute ja aretajatega on läbi viidud toote Humate Green O humiinainete bioloogilise aktiivsuse uuringuid.
The results of research: Influence of humus substances on flax somatic calli
  Koostöös Teadusuuringute maaviljeluse instituudi Läti Põllumajanduse Ülikoolis (Research institute of Agriculture, Latvia University of Agriculture) uuritud on stimuleerivat Humate Green O toote mõju taimedele ja tõhusust põllumajandus kultuuride kasvatamisel.
The results of research: Effect of humic substances Humate Green OK in pre-processing of seeds before sowing and spraying of vegetating plants
The results of demonstration experiments: Use of Humate Green OK in the potato cultivation in the open field
Uuringute tulemused on kinnitanud, et Humate Green OK tooted on bioloogiliselt aktiivsed, sisaldavad mikrofloorat, mis mõjuvad positiivselt taimede kasvule ja on valmis põllumajanduses praktiliseks kasutamiseks.

Internet resources:


  2003.gada pētījums par humīnvielu ietekmi uz kultūraugu attīstību un ražu bioloģiskajā lauksaimniecībā Skrīveru zinātnes centrā. Dr.agr.M.Vaivare, Dr.agr.L.Borovko, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības organizāciju apvienība, 2004.gada 10.janvārī: (13.)biļetens

http://www.ekoprodukti.lv/modules/rdr.file.php?id=126&fname=13.biletens.doc


  Dažādu bioloģisko preparātu ietekme uz ražu un kvalitāti. Lilija Borovko, AgroPols, 15.11.2004

http://www.agropols.lv/?menu=110&numurs=319&newsid=63174


  INFLUENCE OF HUMIC ACID APPLICATION ON YIELD, NUTRIENT AVAILABILITY AND UPTAKE IN TOMATO. J.S.VIRGINE TENSHIA and P. SINGARAM. Department of Soil Science and Agricultural Chemistry, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore
http://alphaagri.com/humic involvement of iron uptake in tomatoes.pdf

Address: Brivibas Str. 144,
Riga, LV-1012, Latvia
Office: +371 29140290
Sales: +371 26484994
E-mail: info@greenok.lv
2011 SIA Latvijas humusvielu institūts   I   Design E2