Humusvielas un to nozīme dzīvības procesos

Augsne sastāv no organiskām, neorganiskām vielām, kā arī dzīviem mikroorganismiem. Dabā sastopamo organisko vielu galvenās sastāvdaļas ir humusvielas un tās ir ļoti nozīmīgs augsnes komponents, kas ietekmē augsnes fizikālās un ķīmiskās īpašības, kā arī uzlabo augsnes auglību. Humusvielas veidojas sadaloties dzīvajiem organismiem. Humusvielu galvenās sastāvdaļas ir: humīnskābe, fulvoskābe un humīni.
Adrese: Brīvības iela 144,
Rīga, LV-1012, Latvija
Birojs: +371 29140290
Pārdošanas
nodaļa:
+371 26484994
E-pasts: info@greenok.lv
Humusvielas vidē pilda vairākas nozīmīgas funkcijas – tās spēj:

  ilgstoši uzkrāt augšanai nepieciešamās barības vielas un mikroelementus;
  uzlabot barības vielu apriti dzīvā organismā (gan augu, gan dzīvnieku);
  regulēt augsnē augu barības vielu un ūdens uzņemšanu;
  aizsargāt no ārējās vides nelabvēlīgajiem faktoriem un stiprināt augu un dzīvnieku imunitāti;
  uzlabot fotosintēzes produktivitāti un palielināt hlorofila saturu augos, kā rezultātā palielinās ražība un augu izturība;
  efektīvi uzsūkt toksiskos smagos metālus un nodrošināt to izvadīšanu no organisma,tādējādi darboties kā bioregulatori

Humīnskābes un fulvoskābes intensificē skābekļa uzsūkšanu augu šūnās, stimulē sakņu sistēmas veidošanos, paaugstina šūnu membrānu caurlaidību, aktivizē fermentus, uzlabo augu elpošanu. Jo intensīvāka ir augu elpošana, jo augs spēj ražot vairāk cilvēkam nepieciešamas bioloģiski aktīvas vielas, tādas kā vitamīnus u.c., un pats augs ir veselāks.Interneta resursi:


  Kūdras apslēptā bagātība. Kristaps Baņķis, Latvijas Avīze, 2006. g. 23. martā

http://www.tvnet.lv/zinas/zala_zeme/174074-kudras_apslepta_bagatiba


  Humīnskābju ieguve no zemo purvu kūdras. V. Kampars, LZA akadēmiķis, Zinātnes Vēstnesis, 2000. gada 3. aprīlis: 7 (194)

http://www.lza.lv/ZV/zv000700.htm#8


  Latvijas kūdras resursu izmantošanas iespēju attīstība: humusvielas un to funkcionālie atvasinājumi vides un agrotehnoloģijām. no LU portāla:
http://www.lu.lv/par/projekti/petnieciba/2005/klavins/


  Kā veidojas augsnes organiskā daļa un humuss. Henriks Mežals, Dr. Agr, 2007.gada 26.jūnijā
http://www.saimnieks.lv/Darzkopiba/73


  What are Humic Substances? International Humic Substances Society
http://www.ihss.gatech.edu/whatarehs.html


  HUMIC SUBSTANCES: WHAT ARE THEY AND WHAT CAN THEY DO?
http://foliarfert.com/pages/humic_substances.htm


  Humic acid. From Wikipedia, the free encyclopedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Humic_acid


  About Humic Substances. The Humic Acid Research Group
http://www.hagroup.neu.edu/abouthafrm.htm


  Гуминовые вещества в биосфере. Д.С.Орлов, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. СОРОСОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ, №2, 1997
http://www.pereplet.ru/nauka/Soros/pdf/9702_056.pdf


  Гуминовые вещества — вызов химикам XXI века. Ирина Васильевна Перминова, доктор химических наук, «Химия и жизнь» №1, 2008
http://elementy.ru/lib/430559


  Гуминовые вещества . Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/33336/Гуминовые


  Влияние гуминовых веществ на рост и развитие растений
http://www.ecofaq.ru/stati/vlijanie-guminovyh-veshestv-na-rost--i-razvitie-rastenii.html

 
© 2011 SIA «Latvijas humusvielu institūts»   I   Design E2