Latvijos humusinių medžiagų institutas padeda Valstybiniam botanikos sodui
  Humusinių medžiagų gamintojai ir vartotojai susijungė į asociaciją
  Trąšos Humate Green OK parodoje „Pavasaris 2011“
  Produktas Humate Green OK Europos natūraliųjų ir organinių produktų parodoje Londone
  Latvijos humusinių medžiagų institutas padeda Valstybiniam botanikos sodui

Valstybinis botanikos sodas su savo augalų kolekcija – tikras Latvijos perlas. 2011 m. liepos 26 d. uraganas su liūtimis, vėtromis ir žirnio dydžio kruša sodui padarė didžiulę žalą. Latvijos humusinių medžiagų institutas negalėjo likti abejingas tokiai netekčiai.

Padėdamas išgyvenusiems augalams atsigauti nuo streso ir uragano bei krušos padarytų sužalojimų, Latvijos humusinių medžiagų institutas padovanojo Valstybiniam botanikos sodui humusinių medžiagų koncentratą Humate Green OK Universal-PRO, kuris suaktyvina augalų gyvybinius procesus, silpnina neigiamą nepalankių aplinkybių poveikį augimui, padeda atgaivinti nusilpusius augalus, stimuliuoja gausų ir ilgą žydinčių augalų žydėjimą.
 
  Humusinių medžiagų gamintojai ir vartotojai susijungė į asociaciją

Įregistruota Latvijos humusinių medžiagų gamintojų ir vartotojų asociacija. Šios asociacijos užduotis – padėti išsaugoti Latvijos gamtinius išteklius, užtikrinti racionalų ir efektyvų humusinių medžiagų naudojimą, aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimą ir gamybą.

Asociacijos nariai prezidentu vienbalsiai išrinko soc.m.dr. Olegą Kukainį. Olegas Kukainis padėkojo asociacijos nariams už išreikštą pasitikėjimą ir pabrėžė, kad pagrindinis Latvijos humusinių medžiagų gamintojų ir vartotojų asociacijos tikslas – imtis priemonių, kad Latvijos ir kitų Europos Sąjungos šalių rinka būtų apsaugota nuo nekokybiškų produktų, kurie yra siūlomi kaip biologiški, ekologiškai švarūs ir draugiški aplinkai (kurių pagrindas – tariamai humusinės medžiagos ir kiti žemės gelmių turtai). Tai pirmiausia reikalinga ūkininkams ir sodininkams – juos būtina aprūpinti aukštos kokybės organinėmis trąšomis ir galiausiai padaryti reikšmingą indėlį į gyventojų sveikatos apsaugą.

Asociacija kviečia jungtis gamintojus, mokslinių tyrimų institutus, mokslininkus ir t.t., fizinius ir juridinius asmenis, kurių veikla susijusi su produktų, turinčių humusinių medžiagų, gamyba ar naudojimu, kad būtų galima kartu vykdyti mokslinius darbus, nukreiptus į pagrindinį tikslą, nurodytą asociacijos įstatuose – plėsti humusinių medžiagų naudojimą.

Apie pasirengimą įstoti į Latvijos humusinių medžiagų gamintojų ir vartotojų asociaciją reikia informuoti asociacijos vykdomąjį direktorių Janį Gutbergą, tel. 67370879.
 
  Trąšos Humate Green OK parodoje „Pavasaris 2011“

Latvijos humusinių medžiagų gamintojų ir vartotojų asociacija kviečia susipažinti su naujoviškų produktų – organinių ir organinių bei mineralinių trąšų
Humate Green OK – ekspozicija Ramavoje, kurią parengė Latvijos humusinių medžiagų institutas. Paroda vyksta balandžio 7-10 d.

Humate Green OK produktai gaminami iš aukštos kokybės Latvijos durpių ir yra aukštai vertinami bei patvirtinti Latvijos mokslo įstaigų. Tyrimų, vykstančių visus metus, rezultatai patvirtina, kad Humate Green OK produktus galima naudoti visoms latviškoms kultūroms, jie padeda augalų augimui, didina dirvos derlingumą, užtikrina gausesnį žydinčių augalų žydėjimą.

Plataus
Humate Green OK produkcijos asortimento dėka ūkininkai ir sodininkai mėgėjai turi galimybę jau šiandien 2011 metų pavasariui ir vasarai pasirinkti tinkamiausias trąšas.

Humate Green OK produktai gaminami panaudojant instituto specialistų sukurtą kavitacinį durpių apdorojimo metodą. Humate Green OK produktų naudojimas leidžia 30 proc. sumažinti mineralinių trąšų poreikį, o gauti ekologiškai švarūs produktai leis ne tik mėgautis ryškiais sodais ir spalvingomis pievomis bei turtingu derlium, bet ir sumažinti sąnaudas bei kenksmingą cheminių trąšų poveikį kasdienio vartojimo žemės ūkio produktams.
 
  Produktas Humate Green OK Europos natūraliųjų ir organinių produktų parodoje Londone

Latvijos humusinių medžiagų institutas (LHVI) pristatys naujoviškus biologiškai aktyvius
Humate Green OK produktus Latvijos stende Europos natūraliųjų ir organinių produktų parodoje Londone, kuri vyks 2011 m. balandžio 3-4 d. Ši paroda yra viena iš stambiausių natūraliųjų ir organinių produktų parodų.

Latvijos dalyviams stendą nr. 4080 suorganizavo Latvijos investicijų ir plėtros agentūra (LIAA). Šiame stende Latvijos humusinių medžiagų institutas pristatys humusinių medžiagų koncentratą
Humate Green OK, gaminamą iš aukštos kokybės latviškų durpių. Čia galėsite susipažinti su LHVI produktais ir jų naudojimo galimybėmis didinant derlingumą, o taip pat visų žemės ūkio kultūrų augimo reguliavimui.

Laukiame Jūsų balandžio 3 ir 4 d. stende nr. 4080..
Brīvības iela 144, Ryga,
LV-1012, Latvija
Office: +371 29140290
Sales: +371 26484994
El. paštas: info@greenok.lv
 
Platintojas:
BĮ UAB "INEZA"
Kirtimų g. 49D, LT-02244, Vilnius, Lithuania
Tel.: +370 5 2053310
Faks: +370 5 2602166
El. paštas: ineza@ineza.lt
Web: www.ineza.lt
© 2011 SIA «Latvijas humusvielu institūts»   I   Design E2