Norint nustatyti produkto Humate Green OK efektyvumą, kartu su Latvijos mokslinių tyrimų organizacijomis buvo atlikta keletas tyrimų:
  Kartu su Latvijos universiteto tarptautiniu depozitarijum Mikroorganizmų kultūrų kolekcija atliktas mikrobiologinis produkto „Humate Green OK“ tyrimas, nustatyti jame esantys mikroorganizmai.
Produkte Humate Green OK esančių grybų ir bakterijų tyrimo rezultatai
  Kartu su Latvijos universiteto biologijos instituto augalų genetikos laboratorija ir Latvijos genetikų ir selekcininkų draugija atlikti produkto Humate Green OK humusinių medžiagų biologinio aktyvumo tyrimai.
Tyrimo „Produkto Humate Green OK humusinių medžiagų poveikis linų antaugoms“ rezultatai
  Kartu su Latvijos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio mokslinių tyrimų institutu ištirtas produkto Humate Green OK stimuliuojantis poveikis augalams ir jo naudojimo efektyvumas auginant žemės ūkio kultūras.
Tyrimo „Produkto Humate Green OK panaudojimo sėklų apdorojimui prieš sėją ir purškiant augalus pradiniu vegetacijos laikotarpiu poveikis“ rezultatai
Demonstracinių bandymų Humate Green OK naudojimas auginant bulves“ rezultatai
Atliktų tyrimų rezultatai patvirtino, kad produktai Humate Green OK veikia biologiškai aktyviai, turi mikrofloros, teigiamai veikiančios augalo augimą, ir yra paruošti praktiniam naudojimui žemės ūkyje.

Interneto šaltiniai:

 

  Wpływ aplikacji kwasów humusowych na uprawy, odżywianie i absorpcję pomidorów.  J.S.VIRGINE TENSHIA and P. SINGARAM. Department of Soil Science and Agricultural Chemistry, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore
http://alphaagri.com/humic involvement of iron uptake in tomatoes.pdf
 

  2003.gada pētījums par humīnvielu ietekmi uz kultūraugu attīstību un ražu bioloģiskajā lauksaimniecībā Skrīveru zinātnes centrā. Dr.agr.M.Vaivare, Dr.agr.L.Borovko, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības organizāciju apvienība, 2004.gada 10.janvārī: (13.)biļetens

http://www.ekoprodukti.lv/modules/rdr.file.php?id=126&fname=13.biletens.doc


  Dažādu bioloģisko preparātu ietekme uz ražu un kvalitāti. Lilija Borovko, AgroPols, 15.11.2004

http://www.agropols.lv/?menu=110&numurs=319&newsid=63174

Brīvības iela 144, Ryga,
LV-1012, Latvija
Office: +371 29140290
Sales: +371 26484994
El. paštas: info@greenok.lv
 
Platintojas:
BĮ UAB "INEZA"
Kirtimų g. 49D, LT-02244, Vilnius, Lithuania
Tel.: +370 5 2053310
Faks: +370 5 2602166
El. paštas: ineza@ineza.lt
Web: www.ineza.lt
© 2011 SIA «Latvijas humusvielu institūts»   I   Design E2