Wraz z międzynarodowo uznanymi organizacjami na Łotwie, LHVI (Łotewski Instytut Substancji Humusowych) przeprowadził badania skuteczności koncentratu humusowego w Humate Green OK.
  We współpracy z Międzynarodowy Urząd Depozytariuszy przy MSCL na Łotwie, Uniwersytetu Łotwy, zostały przeprowadzone badania mikrobiologiczne i identyfikacja bakterii zawartych w produkcie.
Wyniki badania : „Identyfikacja mikroorganizmów w preparacie Humate Green OK
  We współpracy z Laboratorium Genetyki Roślin Instytutu Biologii Uniwersytetu Łotwy i Łotewskiego Towarzystwa Genetyki i Hodowców przeprowadzono badania aktywności biologicznej substancji humusowych (Humate Green OK)
Wyniki badania: Wpływ substancji humusowych na kalus somatyczny lnu
  We współpracy z Rolniczym Instytutem Badawczym na Łotwie zostały przeprowadzone badania nad stymulującym działaniem jak również możliwym zastosowaniem produktu Humate Green OK w uprawach rolniczych. Przeprowadzono również badania nad wpływem Humate Green OK na zbiory ziemniaka oraz skutecznością Humate Green OK w przypadku siewu pszenicy ozimej
Wyniki badania : „Wpływ substancji humusowych Humate Green OK na obróbkę nasion przed siewem i spryskiwaniem roślin wegetującycht”
Wyniki eksperymentu: „Zastosowanie Humate Green OK w uprawie ziemniaka na otwartym polu”
Badania potwierdzają, że produkty Humate Green OK, wraz z mikroorganizmami, które naturalnie występują w glebie poprawiają wzrost rośliny i są wysoce skuteczne.

Źródła internetowe:

 

  Wpływ aplikacji kwasów humusowych na uprawy, odżywianie i absorpcję pomidorów.  J.S.VIRGINE TENSHIA and P. SINGARAM. Department of Soil Science and Agricultural Chemistry, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore
http://alphaagri.com/humic involvement of iron uptake in tomatoes.pdf
 

  2003.gada pētījums par humīnvielu ietekmi uz kultūraugu attīstību un ražu bioloģiskajā lauksaimniecībā Skrīveru zinātnes centrā. Dr.agr.M.Vaivare, Dr.agr.L.Borovko, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības organizāciju apvienība, 2004.gada 10.janvārī: (13.)biļetens

http://www.ekoprodukti.lv/modules/rdr.file.php?id=126&fname=13.biletens.doc


  Dažādu bioloģisko preparātu ietekme uz ražu un kvalitāti. Lilija Borovko, AgroPols, 15.11.2004

http://www.agropols.lv/?menu=110&numurs=319&newsid=63174

Siedziba Główna:
Brivibas Str. 144, Riga,
LV-1012, Latvia
Office: +371 29140290
Sales: +371 26484994
E-mail: info@greenok.lv
© 2011 SIA «Latvijas humusvielu institūts»   I   Design E2