Sadarbībā ar Latvijas zinātniski pētnieciskām organizācijām esam veikuši vairākus produkta Humate Green OK aktivitātes un efektivitātes pētījumus:
  Ar Starptautisko deponējošo iestādi Latvijas Universitātes Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekciju ir veikta produkta Humate Green OK mikrobioloģiskā izpēte un sastāvā esošo baktēriju identifikācija
Pētījuma “Baktēriju un sēņu identifikācija humusvielu produktā Humate Green OK” pārskats
  Ar Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Augu ģenētikas laboratoriju un Latvijas Ģenētiķu un selekcionāru biedrību ir veikta humusvielu (Humate Green OK) bioloģiskās aktivitātes izpēte.
Pētījuma “Produkta Humate Green OK humusvielu ietekme uz linu somatisko kallusu kultūru” pārskats
  Ar Latvijas Zemkopības Zinātnisko institūtu ir veikta produkta Humate Green OK augus stimulējošās aktivitātes un pielietošanas iespēju izpēte lauksaimniecisko kultūru audzēšanā, kā arī ir veikta Humate Green OK ietekmes uz kartupeļu ražību un Humate Green OK pielietošanas ziemas kviešu sējumos efektivitātes novērtēšana.
Pētījuma “Humusvielu preparāta Humate Green OK ietekme uz sēklu dīgtspēju, dīgšanas enerģiju un sakņu sistēmas attīstību” pārskats
Demonstrējuma izmēģinājumu “Humate Green OK izmantošana kartupeļu audzēšanā atklātā laukā” pārskats
Veikto pētījumu rezultāti apstiprināja, ka produktam Humate Green OK piemīt bioloģiskā aktivitāte, tas satur augu augšanu labvēlīgi ietekmējošu mikrofloru un produkts ir gatavs praktiskam pielietojumam lauksaimniecībā.

Interneta resursi:


  2003.gada pētījums par humīnvielu ietekmi uz kultūraugu attīstību un ražu bioloģiskajā lauksaimniecībā Skrīveru zinātnes centrā. Dr.agr.M.Vaivare, Dr.agr.L.Borovko, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības organizāciju apvienība, 2004.gada 10.janvārī: (13.)biļetens

http://www.ekoprodukti.lv/modules/rdr.file.php?id=126&fname=13.biletens.doc


  Dažādu bioloģisko preparātu ietekme uz ražu un kvalitāti. Lilija Borovko, AgroPols, 15.11.2004

http://www.agropols.lv/?menu=110&numurs=319&newsid=63174


  INFLUENCE OF HUMIC ACID APPLICATION ON YIELD, NUTRIENT AVAILABILITY AND UPTAKE IN TOMATO. J.S.VIRGINE TENSHIA and P. SINGARAM. Department of Soil Science and Agricultural Chemistry, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore
http://alphaagri.com/humic involvement of iron uptake in tomatoes.pdf

Adrese: Brīvības iela 144,
Rīga, LV-1012, Latvija
Birojs: +371 29140290
Pārdošanas
nodaļa:
+371 26484994
E-pasts: info@greenok.lv
© 2011 SIA «Latvijas humusvielu institūts»   I   Design E2