Latvijas humusvielu institūta zinātniskā darbība

Latvijas humusvielu institūta valde, pamatojoties uz zinātniskās darbības pieredzi, 2011.gadā nolēma reģistrēt uzņēmumu Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā kā zinātnisko institūtu.
Šis valdes lēmums, izpildot Latvijas Republikas Zinātnes likumā noteiktās prasības, tika sekmīgi realizēts.
2011.gada 26.septembrī Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības kvalitātes valsts dienestā tika pieņemts lēmums par institūta reģistrēšanu Zinātnisko institūciju reģistrā, piešķirot SIA Latvijas humusvielu institūtam reģistrācijas Nr. 431158 (
Lēmums_Nr.2-29/42)
Zinātniskā institūta direktors ir Dr.sc.ing. Oļegs Kukainis.
Zinātniskās institūcijas publiskais pārskats par 2011.gadu ir apskatāms šeit.
Adrese: Brīvības iela 144,
Rīga, LV-1012, Latvija
Birojs: +371 29140290
Pārdošanas
nodaļa:
+371 26484994
E-pasts: info@greenok.lv
 
© 2011 SIA «Latvijas humusvielu institūts»   I   Design E2