Augsnes auglības atjaunošana un ražības palielināšana – par ko diskutē nozares eksperti

Ir aizvadīts ikgadējais seminārs lauksaimniecības profesionāļiem. Šoreiz semināra tēmas “Humusvielas un augsnes mikrobioloģija: IESPĒJAS UN IZAICINĀJUMI” uzmanības centrā bija augsnes auglības atjaunošana un augu ražības palielināšana.

Seminārs lauksaimniekiem “Humusvielas un augsnes mikrobioloģija: IESPĒJAS UN IZAICINĀJUMI

Dalībniekiem bija iespēja uzzināt jaunākās atziņas un rezultātus, ko šajā jomā uzrāda humusvielu un mikrobioloģisko preparātu pielietošana, uzdot jautājumus un saņemt uz tiem speciālistu atbildes, izteikt viedokli un padalīties ar savu pieredzi.

Semināru rīkoja LATVIJAS HUMUSVIELU INSTITŪTS (LHVI) sadarbībā ar

  • Latvijas Universitāti (LU),
  • LLU Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centru (AREI PPC),
  • Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centru (LLKC),
  • Latvijas humusvielu ražotāju un patērētāju asociāciju (LHRPA),
  • SIA “CrossChem Agro”,
  • SIA “Ražošanas Tehnoloģijas”.

Latvijas humusvielu institūta (LHVI) direktors Dr.sc.ing. Oļegs Kukainis

Ar tēmu “Latvijas humusvielu institūta pētījuma aktualitātes – augsnes auglības atjaunošanā un augu ražības palielināšanā” semināru atklāja Latvijas humusvielu institūta (LHVI) direktors Dr.sc.ing. Oļegs Kukainis.

Dr. habil. ķīm. Prof. Māris Kļaviņš

Turpinājumā uzstājās Latvijas Universitātes (LU) ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes vides zinātnes nodaļas speciālisti

Dr. habil. ķīm. Prof. Māris Kļaviņš un Santa Grandovska.

Santa Grandovska

LU speciālisti semināra dalībniekiem izklāstīja kāda ir dažādu humusvielu atšķirība, atkarībā no to ieguves avotiem, un kāda ir humusvielu pielietošanas prakse dažādās valstīs, kā arī par dažādas izcelsmes humusvielu atšķirīgo biostimulējošo ietekmi uz augu attīstību.

Latvijas humusvielu institūta (LHVI) zinātnes un attīstības vadītāja, mikrobioloģe Dr. biol. Simona Larsson

Latvijas humusvielu institūta (LHVI) zinātnes un attīstības vadītāja, mikrobioloģe Dr. biol. Simona Larsson pievērsa lauksaimnieku uzmanību mikrobioloģiskajiem procesiem augsnē, to aktivizēšanai un uzlabošanas iespējām ar mikroorganismiem.

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra (LLKIC) pārstāvis Jānis Kažotnieks

Kā ieviest un uzturēt ilgtspējīgu lauksaimniecību un labo lauksaimniecības praksi stāstīja Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra (LLKIC) pārstāvis Jānis Kažotnieks.

Dr. agr. Līvija Zariņa LLU Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra vadošā pētniece

Lielu dalībnieku interesi izraisīja Dr. agr. Līvijas Zariņas, LLU Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra vadošās pētnieces sniegtā informācija par humusvielu koncentrāta lietošanas efektivitāti tradicionālo laukaugu ražas ieguvē. Demonstrētie izmēģinājumu rezultāti bioloģiskajos un konvencionālajos laukos pamato humusvielu preparātu lietošanu profesionālajā lauksaimniecībā.

Latvijas humusvielu ražotāju un patērētāju asociācijas (LHRPA) direktors Dr. sc. ing. Oļegs Kukainis

Latvijas humusvielu ražotāju un patērētāju asociācijas (LHRPA) direktors Dr. sc. ing. Oļegs Kukainis vērsa lauksaimnieku uzmanību uz precīzas laukkopības iespējām, ko sniedz granulēta humusvielu produkta, augsnes kaļķošanas un šķidra slāpekļa mēslojuma ar humusvielām pielietošana.

SIA “CrossChem AGRO”

Par šķidra veida mēslojumu pielietošanu profesionālajā lauksaimniecībā, jaunākajām tendencēm un praktisko atbalstu zemniekiem informēja SIA “CrossChem AGRO” pārstāvji.

SIA “Ražošanas Tehnoloģijas” (RT) komercdirektore un agronome Vivita Vīksniņa

Latvijas humusvielu institūta produktu ražotāja, SIA “Ražošanas Tehnoloģijas” (RT) komercdirektore un agronome Vivita Vīksniņa informēja par “GreenOK” jaunākajiem produktu efektivitātes rezultātiem Viļānos, Priekuļos un pie zemniekiem. Lauksaimniekiem bija iespēja pārliecināties par ekonomiskajiem ieguvumiem un iepazīt ieteiktās augu mēslošanas shēmas.

Noslēgumā semināra dalībnieki diskutēja par dzirdēto, apmainījās ar pieredzi, saņēma atbildes no ekspertiem uz interesējošiem jautājumiem par humusvielu, mikrobioloģisko līdzekļu pielietošanu lauksaimniecībā un citām tēmām.

Paldies visiem lektoriem un dalībniekiem par viedokļiem, ieteikumiem, jautājumiem.
Lai izdodas labs lauksaimniecības gads!