Formula 4X PRO pētījuma rezultāti

Vēlamies padalīties ar lauku pētījumu rezultātiem. Izmēģinājumi tika veikti ar mūsu jauno produktuFormula 4X PRO. Atšķirībā no jau lauksaimniekiem zināmā mēslošanas līdzekļa Formula 4X, jaunais produkts satur augsnes baktērijas – Bacillus spp un Azotobacter spp. Jāpiemin, ka granulas tika lietotas kombinējot ar augsnes ielabotāju Formula EKO pirms sējas, GreenCytokinin sēklu apstrādei, kā arī GreenCytokinin un Universal Pro kombinācija kultūraugiem augot.

Vasaras miežos tika izmēģināti vairāki varianti ar sekojošu rezultātu:

  • Kontrole, kur netika lietoti GreenOK produkti.
  • Variants, kur augsnes uzlabošanai lietots GreenOK Formula EKO 10 l ha-1, kodne Celest Trio 2,0 l t-1 + GreenCytokinin 150 ml t-1 un GreenOK Formula 4xPRO 25 kg ha-1, cerošanas fāzē GreenCytokinin 500 ml ha-1 + Universal Pro 500 ml ha-1, stiebrošanas sākumā GreenCytokinin 500 ml ha-1 + Universal Pro 500 ml ha-1.
  • Variants, kur augsnes uzlabošanai lietots GreenOK Formula EKO 10 l ha-1, kodne Celest Trio 2,0 l t-1 + GreenCytokinin 150 ml t-1, kopā ar sēju GreenOK Formula 4xPRO 50 kg ha-1, cerošanas fāzē GreenCytokinin 500 ml ha-1 + Universal Pro 500 ml ha-1, stiebrošanas sākumā GreenCytokinin 500 ml ha-1 + Universal Pro 500 ml ha-1.
  • Variants, kur augsnes uzlabošanai lietots GreenOK Formula EKO 10 l ha-1, kodne Celest Trio 2,0 l t-1 + GreenCytokinin 150 ml t-1, kopā ar sēju GreenOK Formula 4xPRO 75 kg ha-1, cerošanas fāzē GreenCytokinin 500 ml ha-1 + Universal Pro 500 ml ha-1, stiebrošanas sākumā GreenCytokinin 500 ml ha-1 + Universal Pro 500 ml ha-1.

Vasaras-mieži-Laureate

Vasaras miežu šķirne ‘Laureate’

Vislabāko rezultātu uzrādīja deva 50 kg/ha, gan ražas pieauguma, gan graudu tilpummasas, gan proteīna satura ziņā.

vasaras-mieži-ražas-pieaugums

Tomēr visvairāk priecājamies par lielisko rezultātu vasaras rapsim. Tika izmēģināti vairāki varianti ar sekojošiem rezultātiem:

  • Kontrole bez GreenOK produktiem
  • Variants, kur augsnes uzlabošanai lietots GreenOK Formula EKO 10 l ha-1 (kodne + GreenCytokinin 250 ml t-1) un YM NPK(S) 18-11-13(7) 300 kg ha-1 pirms sējas, kopā ar sēju GreenOK Formula 4xPRO 25 kg ha-1 N100 kg ha-1 rapsis 12 cm un GreenCytokinin 500 ml ha-1 + Universal Pro 500 ml ha-1 pirms ziedēšanas GreenCytokinin 500 ml ha-1 + Universal Pro 500 ml ha-1
  • Variants, kur augsnes uzlabošanai lietots GreenOK Formula EKO 10 l ha-1 (kodne + GreenCytokinin 250 ml t-1) un YM NPK(S) 18-11-13(7) 300 kg ha-1 pirms sējas, kopā ar sēju GreenOK Formula 4xPRO 50 kg ha-1 N100 kg ha-1 rapsis 12 cm un GreenCytokinin 500 ml ha-1 + Universal Pro 500 ml ha-1 pirms ziedēšanas GreenCytokinin 500 ml ha-1 + Universal Pro 500 ml ha-1
  • Variants, kur augsnes uzlabošanai lietots GreenOK Formula EKO 10 l ha-1 (kodne + GreenCytokinin 250 ml t-1) un YM NPK(S) 18-11-13(7) 300 kg ha-1 pirms sējas, kopā ar sēju GreenOK Formula 4xPRO 75 kg ha-1 N100 kg ha-1 rapsis 12 cm un GreenCytokinin 500 ml ha-1 + Universal Pro 500 ml ha-1 pirms ziedēšanas GreenCytokinin 500 ml ha-1 + Universal Pro 500 ml ha-1

 

Iegūtie eļļas satura rādītāji liecina, ka visos audzēšanas tehnoloģijas variantos iegūtajām rapša sēklām eļļas saturs sausnā pārsniedz standartā noteiktos 40 %. Variantā ar 75 kg/ha tas bija 42,3%. Arī lielākā raža, pākšu skaits un 1000 sēklu masa tika iegūti variantā ar 75 kg/ha.

Austrumlatvijas reģionā nav plašu pētījumu par eļļas augiem, kas veidojas par nopietnu problēmu audzētājiem, un ir interese par šķirnēm un jaunāko audzēšanas tehnoloģijā, tamdēļ šobrīd varam ieteikt GreenOK produktus eļļas rapša audzētājiem. Pat mazākā pielietotā deva, 25 kg/ha palielina ražu par gandrīz 20%, bet ar devu 75 kg/ha ražu iespējams palielināt pat par 40%.