GreenOK informē par jaunumiem Rāmavas 2019 rudens izstādē

Latvijas Humusvielu institūta (LHVI) zīmola “GreenOK” produktu ražotājs SIA “Ražošanas Tehnoloģijas” piedalījās 28. starptautiskajā lauksaimniecības, mežniecības, vides veidošanas un labiekārtošanas izstādē “Lauksaimniecības un meža tehnika – LAUKU SĒTA 2019”. Izstāde norisinājās 2019. gada rudenī no 3. līdz 5. oktobrim. Šādas izstādes Latvijā notiek divas reizes gadā: rudenī un pavasarī.

ARVE Error: Invalid URL https://greenok.lv/wp-content/uploads/2019/10/Green_OK_Rāmava_rudens_2019-light.mp4 in url

SIA A.M.L. rīkotās izstādes ir ieguvušas labu reputāciju un tās atbalsta Zemkopības Ministrija, nozares asociācijas, lauksaimniecības uzņēmumi un apmeklētāji.

GreenOK pārstāvji Rāmava rudens 2019

Trīs dienu laikā izstāde kopā pulcēja vairāk kā 190 dalībniekus un 9,6 tūkstošus apmeklētāju. Izstādē nozaru speciālisti atrada noderīgu informāciju, ieguva jaunas idejas ikdienas darbam ar organiskas izcelsmes mēslošanas līdzekļiem un mikrobioloģiskiem preparātiem bioloģiskajā lauksaimniecībā un integrētajā lauksaimniecībā.

Rāmava rudens 2019 GreenOK

Gadsimtiem ilgi lauksaimniecība ir devusi ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā, tādēļ lauksaimniecībai ir būtiska nozīme dabas resursu un kultūrainavu saglabāšanā un tā ir priekšnoteikums citām cilvēku darbībām lauku apvidos. LHVI nodarbojas ar zinātniskiem pētījumiem un organiskas izcelsmes produktu izstrādāšanu, lai samazinātu augšņu degradācijas procesus ar augsni saudzējošu lauksaimniecības paņēmienu un ar augsni saistītu politikas pasākumu sasaisti.

Augsne sastāv no minerālu daļiņām, ūdens, organiskās vielas un dzīviem organismiem. Tā ir komplekss, dinamisks un dzīvs resurss, kas nodrošina svarīgas pārtikas un biomasas funkcijas. Augsne veic ūdens, oglekļa un slāpekļa akumulāciju, filtrāciju un transformāciju. Augsne ir pakļauta dažādiem degradācijas procesiem. Daži no šiem procesiem ir cieši saistīti ar lauksaimniecību: ūdens, vēja un augsnes apstrādes erozija, augsnes sablīvēšanās, augsnes organiskā oglekļa satura un augsnes bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, sasāļošanās un sodifikācija, augsnes piesārņojums ar smagajiem metāliem, pesticīdiem vai augu neizmantoto nitrātu un fosfātu atliekām.

Rāmava rudens 2019 GreenOK jaunumiLai ierobežotu augsnes degradācijas procesus, LHVI produkti veicina augsnes aizsardzību, augsnes auglības saglabāšanu. Augsnes degradācijas pakāpe ir atkarīga no augsnes īpašībām, kā arī no augsnes apstrādes paņēmieniem. LHVI ieteiktie paņēmieni ievērojami samazina augsnes degradāciju, ļaujot nodrošināt labāku augsnes resursu aizsardzību un esošo augsnes resursu pieejamību augiem.

LHVI mērķis ir ilgtspējīga lauksaimniecība un augsnes auglības saglabāšana!