GreenOK produktu pielietojums kūtsmēslu pārstrādē

Pienskābes baktērijām ir izšķiroša nozīme, lai panāktu kultūraugu uzturvērtības saglabāšanu, ieskaitot pH samazināšanu un sekundārās fermentācijas inhibēšanu skābbarībā. Dati liecina par pastiprinātu pienskābes baktēriju daudzumu un nozīmīgo barības vielu saglabāšanos skābbarībās pielietojot baktērijas.
Kūtsmēslu smaka, kuras rezultātā palielinās iedzīvotāju sūdzības, ir palielinājusi spriedzi starp cūku un liellopu audzētājiem un apkārtējiem iedzīvotājiem. Vēl viena kūtsmēslu pārstrādes problēma ir slāpekļa zudumi glabājot krātuvēs un uz lauka.

Att.1. Kūtsmēslu lagūna

Ir pierādīts, ka Lactobacillus ssp. pievienošanas kūtsmēsliem rezultātā ievērojami samazinās kūtsmēslu pH. Baktēriju darbības rezultātā veidotais vielmaiņas blakusprodukti zemākais pH līmenis un samazina NH3 iztvaikošanu (34,6% -92,4%), smakas intensitāti, ar smakas intensitātes rādītājiem saistītās gaistošās taukskābes (valerskābes, 12,3% -47,7%, izovaleriskās, 3,5% -23,8%) un galveno mikroorganismu, kas ir atbildīgi par smaku veidošanos, daudzumu. Mūsu produkts var tikt pievienots tieši lagūnā (Att.1), kur tas radīs kūtsmēslu kompostēšanas labvēlīgo ietekmi bez slāpekļa zuduma. 2. attēlā parādīts, kā Lactobacillus šūnas veido dažādus savienojumus.

Att. 2. Lactobacillus ssp. metabolisms.

Att. 3. parādīts, kā Lactobacillus kompleksa inokulācija darbojas kūtsmēslos. Rezultāts iegūts 40 stundu laikā. Redzams, ka neapstrādātos kūtsmēslos (pa kreisi) nav notikušas izmaiņas, taču kolbā ar pievienoto mikroorganismu kompleksu redzama šūnu augšana. Turklāt, kūtsmēslu smaka bija pilnībā izzudusi.