Humusvielas un augsnes mikrobioloģija: IESPĒJAS UN IZAICINĀJUMI. Seminārs

LU
Agroresursu_un_ekonomikas_institūts
Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centru (LLKC)
LHRPA_logo
Logo Humate Green OK h-103

SEMINĀRS

“Humusvielas un augsnes mikrobioloģija: IESPĒJAS UN IZAICINĀJUMI.”

Norises laiks: Ceturtdien, 2020. gada 5. martā.
Norises vieta: Viesnīca “Slokas OK Hotel”, Slokas iela 12, Rīga, LV-1048

Organizē: LATVIJAS HUMUSVIELU INSTITŪTS (LHVI) sadarbībā ar

  • Latvijas Universitāti (LU),
  • LLU Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centru (AREI PPC),
  • Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centru (LLKC),
  • Latvijas humusvielu ražotāju un patērētāju asociāciju (LHRPA),
  • SIA “CrossChem Agro”,
  • SIA “Ražošanas Tehnoloģijas”.

Dalībai seminārā pieteikties šeit līdz pirmdienai, 2.martam, plkst. 12:00

* Semināra laikā tiks fotografēts un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.
Viesnīcas “OK Hotel” pagalmā un blakus nama pagalmā bezmaksas autostāvvieta.

Semināra mērķauditorija:

  • Lauksaimnieki: zemnieki, lopkopji, dārzkopji un stādu audzētāji.

  • Lauksaimniecības konsultanti – agronomi.

  • Lauksaimniecības produktu tirgotāji.

Kontaktpersona: 

Maira Stumbre, mob. tālr. nr.: +371 29140290, e-pasts: info@greenok.lv

Katrs semināra dalībnieks saņems: dalības sertifikātu, plašu informāciju, informatīvus materiālus, jaunāko LHVI produktu paraugus.

 

Norises laiks

Tēma

Lektors

09:45 – 10:00

Dalībnieku reģistrācija

 

10:00 – 10:05

Latvijas humusvielu institūta pētījuma aktualitātes – augsnes auglības atjaunošana un augu ražības palielināšanā.

Latvijas humusvielu institūta direktors –

Dr.sc.ing. Oļegs Kukainis

10:05 – 10:45

Humusvielu pielietošanas prakse dažādās valstīs un humusvielu atšķirība, atkarībā no to ieguves avotiem.

Dažādas izcelsmes humusvielu biostimulējošā ietekme uz augu attīstību

LU, ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes vides zinātnes nodaļa –

Dr.habil.ķīm.Prof. Māris Kļaviņš

LU, ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes vides zinātnes nodaļa –

Santa Grandovska

10:45 – 11:15

Mikrobioloģiskie procesi augsnē, to aktivizēšana un uzlabošanas iespējas ar mikroorganismiem

Latvijas humusvielu institūta zinātnes un attīstības vadītāja, mikrobioloģe –

Dr. biol. Simona Larsson

11:15 – 11:45

Ilgtspējīga lauksaimniecība un labā lauksaimniecības prakse

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centrs –

Jānis Kažotnieks

11:20 – 11:50

Humusvielu koncentrāta lietošanas efektivitāte tradicionālo laukaugu ražas ieguvē (bioloģiskajos un konvencionālajos laukos)

LLU Agroresursu un ekonomikas institūts Priekuļu pētniecības centra vadošā pētniece –

Dr. agr. Līvija Zariņa

11:50 – 12:20

Kafijas pauze

 

12:20 – 12:50

Precīzās laukkopības iespējas – granulēts humusvielu produkts, par augsnes kaļķošanu un šķidra veida slāpekļa mēslojumu ar humusvielām (KAS/UAN)

Latvijas humusvielu ražotāju un patērētāju asociācijas direktors –

Dr.sc.ing. Oļegs Kukainis

12:50 – 13:10

Profesionālā lauksaimniecība izmantojot šķidra veida mēslojumus un praktiskais atbalsts zemniekiem.

SIA “CrossChem AGRO” –

Ričards Andersons

13:10 – 13:30

“GreenOK” jaunākie produktu efektivitātes rezultāti: Viļānos, Priekuļos un pie zemniekiem. Ekonomiskais ieguvums un augu mēslošanas ieteikumu shēmas.

Latvijas humusvielu institūta produktu ražotājs, SIA “Ražošanas Tehnoloģijas” komercdirektore-

Vivita Vīksniņa

13:30 – 14:00

Diskusijas, konsultācijas.

Zinātnieku, agronomu un speciālistu padomi.