Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

PAR MUMS

UZŅĒMUMS

GreenOK ir Eiropas organiskā, organominerālā un mikrobioloģiskā mēslojuma un augšanas regulatoru ražotājs, kas atrodas Rīgā, Latvijā. Uzņēmuma galvenais darbības virziens ir lauksaimniecības un mājas lietošanai paredzētu humusvielu bāzes produktu izpēte, izstrāde un ražošana.

About_us_3

IZEJMATERIĀLI

Izejvielas mēs iegūstam no dabīgiem avotiem, nodrošinot augstas kvalitātes videi draudzīgus mēslojumus, kas uzlabo augsnes auglību; palielināt augu augšanu, izturību un ražu; palīdz ietaupīt ūdeni un uzlabot mēslojuma efektivitāti.

Production

RAŽOŠANA

Mēs izmantojam kavitāciju kā humusvielu ieguves līdzekli no kūdras un sapropeļa, ļaujot iegūt augstu bioloģiski pieejamo humīnskābes koncentrāciju, vienlaikus saglabājot labvēlīgos augsnes mikroorganismus, kas vēl vairāk dod labumu augiem.

About_us_6

KVALITĀTE

Lai nodrošinātu produktu kvalitāti, mēs rūpīgi uzraugām un pārbaudām mūsu izejvielas un produktus visos ražošanas posmos.

About_us_5

VĒSTURE

Mūsu pirmais humusvielu bāzes produkts GreenOK Universal Pro tika laists klajā 2010. gadā, šodien mums ir vairāk nekā 50 dažādu produktu mājas un profesionālai lietošanai.

Produktu izstrāde un izmēģinājumi

Jau no paša sākuma, tiklīdz tika izstrādāts pirmais produkts Humate Green OK, pastāvīgi notiek produktu izmēģinājumi gan laboratorijas, gan lauka apstākļos.

Jauno produktu izstrāde un izmēģinājumi norit sadarbībā ar Latvijas humusvielu institūtu. Institūts kopš dibināšanas brīža, iesaista savā darbā nozares speciālistus un sadarbojas ar pieredzējušiem zinātniekiem, piedalās starptautiskās zinātniskajās konferencēs un eksponē savus izstrādātos produktus starptautiskās izstādēs. Institūts ir vairāku vietējo un starptautisko organizāciju biedrs:

  • Starptautiskā Humusvielu biedrība (IHSS)
  • Dārzkopības Industrijas Ražotāju Asociācija (GIMA), Lielbritānija
  • Lauksaimniecības Organizāciju Sadarbības Padome (LOSP), Latvija
  • Latvijas Humusvielu Produktu Ražotāju un Patērētāju Asociācija, Latvija

Kopā ar starptautiski atzītām Latvijas un Eiropas organizācijām Latvijas Humusvielu institūtā ir veikti pētījumi par humusvielu  un fitohormonu preparātu efektivitāti.

Viens no pirmajiem izmēģinājumiem ar Humate Green OK preparātiem notika 2010. gadā ZEMKOPĪBAS ZINĀTNISKAJĀ INSTITŪTĀ Skrīveros Dr.agr. Lidijas Borovko vadībā. Pirmie pētījumi Skrīveros ar humusvielu līdzekļiem jau tika aizsākti 2005. gadā. Gan šie pētījumi, gan izmēģinājumi ar Humate Green OK pierādīja, ka

“humusvielām piemīt spēja, aktīvi iedarbojoties uz augiem, veicināt to augšanu, attīstību un palielināt ražas apjomu un ražas kvalitāti.”

Vairāk: “Slēdziens par humusvielas saturošu mēslošanas līdzekļu ietekmi uz kultūraugu ražas palielināšanu”

Lauka demonstrējumi uz kartupeļiem parādīja, ka

Humate Green OK un GreenCytokinin pielietošanai kartupeļu bumbuļu apstrādē un augu apsmidzināšanā veģetācijas periodā tika novērots pozitīvs efekts. Humate Green OK pielietošana kartupeļu audzēšanā nodrošināja būtisku ražas pieaugumu no 1m2: vidēji 1,13 kg jeb 21% vairāk nekā Kontrole. Pielietojot GreenCytokinin vidēji ražas pieaugums sastādīja 0,91 kg jeb 17%, kas arī ir būtisks salīdzinot ar Kontroli.”

Pilns pārskats: “Humate Green OK izmantošana kartupeļu audzēšanā atklātā laukā”

Arī pētījums par “Humusvielu preparāta Humate Green OK ietekmi uz sēklu dīgtspēju, dīgšanas enerģiju un sakņu sistēmas attīstību” pierādīja humusvielu aktīvu ietekmi uz augiem” apstiprināja humusvielu aktivitāti un veicinošo ietekmi uz augu augšanu un attīstību.

Pilns pārskats: “Humusvielu preparāta Humate Green OK ietekmi uz sēklu dīgtspēju, dīgšanas enerģiju un sakņu sistēmas attīstību”

Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Bioloģija institūtu akadēmiķa, profesora, Dr.hab.biol. Īzaka Rašala vadībā ir veikti vairāki pētījumi, tostarp “Preparāta Humate Green OK humusvielu ietekme uz linu somatisko kallusu kultūru”. Šis pētījums parādīja, ka humusvielu preparātam Humate Green OK piemīt fitohormonālā (auksīna) iedarbība.

Pilns pārskats: “Preparāta Humate Green OK ietekme uz linu somatisko kallusu kultūru”

Sadarbībā ar Starptautisko deponējošo iestādi Latvijas Universitātes Latvijas Mikroorganismu Kultūru kolekciju Dr. biol. Vizmas Nikolajevas vadībā tika veikta preparāta Humate Green OK mikrobioloģiskā sastāva identifikācija. Tās rezultātā tika konstatēts, ka visas sēnes un baktērijas preparāta sastāvā ir nepatogēnas un ir normāli augsnes iemītnieki.

Pilns pārskats: “Baktēriju un sēņu identifikācija humusvielu preparātā Humate Green OK