Om oss

Previous
Next
De första Humate GreenOK-produkterna kom till köpare under 2010. Sedan dess har sortimentet har kontinuerligt utvecklats och konsumenter erbjuds fler och fler nya, baserat på vetenskapliga studier och fältförsök testade produkter. Huvudfokuset på Humate GreenOK-produkter är ekologiskt och miljövänligt. Råvarorna kommer från djupet av naturen – torv, sapropel (gyttja), mikroorganismer. Produkterna är effektiva, de främjar växttillväxt och stärkar växter, de är kvalitativa och uppfyller de högsta krav.

Företagets mål

Att förlita sig på undersökningar av lettiska och utländska forskare, innovativ teknik och konsumentbehov. Tillverkning och utsläppande på marknaden ekologiska gödselmedel av hög kvalitet och tillväxtbefrämjande medel som naturligt främjar utbytet och kvaliteten på jordbruksprodukter ökade fruktodling, trädgårdsodling, grönsaksodling, odling av spannmål, samt bidra till jordens bördighet och återhämtning.