Meny Stäng

Produkter export främjande utomlands i samarbete med LIAA

Med hjälp av utställningen “Nordiska Trädgårdar” i Stockholm introduceras Skandinavien med det bästa av vad Lettland har att erbjuda.

Den inhemska producenten av organiska gödselmedel deltar i den största industriutställningen, inte bara i Sverige utan i hela Skandinavien. Den skandinaviska trädgårdsutställningen hålls årligen i slutet av mars i den svenska huvudstaden, Stockholm. I denna utställning varje år deltar 350 till 400 utställare med sina produkter, 600 olika medlemmar av media och denna utställning besöktes av i genomsnitt 55 tusen till 60 tusen besökare. Besökarna kunde bekanta sig med trädgårdslandvinningar från närmaste grannar, köpa plantor, lära den senaste utvecklingen från trädgårdsmästare i seminarier och notera de baltiska forskarnas nya produkter.

Green OK Sapropela meslojums 750 ml

Lettiska Institutet av Humusämnen (LHVI) produkter som utvecklats av lettiska företag “Razosanas Tehnologijas” skapade ett genuint intresse hos skandinaver.

I synnerhet, utställnings besökare var intresserade i den lettiska producerade organiska gödselmedel från gyttja, innehållande humusämnen (Sapropel) och LHVIs ny granulär humus produkt “GreenOK Formel 4X”

Den skandinaviska marknaden är attraktiv för lettiska tillverkare på grund av den relativt nära geografiska platsen. Det ger också möjlighet att konkurrera med kostnaderna för produktion och tjänster.

Deltagande i utställningen gjorde det möjligt för den lettiska producenten att få värdefulla kontakter för ytterligare verksamhet i Skandinavien. Deltagande i utställningen av LHVI-produktmärket “GreenOK” är positivt. Visserligen det bästa resultatet i utställningen härleda företag somt börjar kontinuerligt flera gånger, som gjör möjligt att gradvis positionera sig på rätt sätt och få bättre framgång.

Veikals ir izstrādes procesā — pagaidām pasūtījumi netiek pieņemti. Avvisa