Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta 2011.-2013. gada izmēģinājuma rezultāti

Izmēģinājuma “HUMUSVIELU PREPARĀTU IZMANTOŠANA AUGU MĒSLOŠANAI INTEGRĒTAJĀ UN KONVENCIONĀLAJĀ LAUKSAIMNIECĪBĀ” rezultāti

Sadarbības projekta ietvaros Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtā trīs gadu periodā (2011. – 2013.) tika veikta

  • humusvielu preparāta Green OK – Universal PRO un
  • dabiskas izcelsmes mikrobioloģiska augu augšanas veicinātāja: Green Cytokinin

efektivitātes pārbaude ražošanas apstākļos

  • kartupeļiem,
  • miežiem,
  • daudzgadīgajām zālēm (ganību airenei),
  • kukurūzai un
  • rapsim.

Pētījumu rezultāti liecina, ka minētie preparāti kopumā pozitīvi ietekmēja pārbaudīto augu sugu augšanu un attīstību, kas, vairumā gadījumu, sekmēja augu veģetatīvās masas pieaugumu un, līdz ar to, arī augstākas ražas veidošanos. Lielāku pozitīvo ietekmi uz augu augšanu un attīstību kopumā uzrāda preparāts Green Cytokinin.

Izmēģinājuma attēli

Kartupeļi - pētījumi ar GreenOK Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtā
Kartupeļi – izmēģinājuma kopskats uz šķirni ‘Brasla’
Kartupeļi - pētījumi ar GreenOK Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtā
Kartupeļi – pa labi šķirne ‘Brasla’, pa kreisi šķirne ‘Lenora’. Dzeltenās bultas – variantiem ar GreenCytokinin.
Kukurūza - izmēģinājumi ar GreenOK Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtā
Pa labi – izmēģinājums ar kukurūzu: lielākie ceri ar humusvielu preparātiem apstrādātajos lauciņos.
Kukurūza - GreenOK izmēģinājums Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtā
Izmēģinājums ar kukurūzu – priekšplānā variants ar divreizēju apstrādi ar GreenCytokinin.

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta 2011.-2013. gada pētījuma rezultāti – pilns pārskats